Daisho, Wakizashi and Katana, Maki-e Koshirae

SKU
JG1119I01
japanese art authenticityAuthenticity Guaranteed

Original Japanese antique.

Daisho

1 - Wakizashi mumei Attributed Terukado 
with Kicho Token(NBTHK), Edo period 18th Century

Nagasa 51.4cm Sori 0.7cm Hole 1

ShinogiZukuri
Iori-mune
Itame-Hada
Suguha with Sunanagashi,yo
Kanbun era 1661 year
Mino country

Black Lacquer Gold Peony figure makie wakizashi koshirae

2 - Katana mumei Attributed Hosokawa Masayoshi
with Tokubetsu KichoToken(NBTHK), Edo period 19th Century

Nagasa 67.0cm
Sori 0.6cm
Hole 2

ShinogiZukuri
Iori-mune
Itame-Hada
Gunome Choji Midare
Tenpo era 1840 year
Musashi country


  
Black Lacquer Gold Peony figure makie katana koshirae


No description