Tanto with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK

£3000
SKU
JG052359
free-shipping-auth

Tanto signed Naminohira  Yamato (no) kami Yukiyasu (行安)
Bunkyu 3 year 2 month
Nagasa 26.4 cm
Sori 0 cm
Hole 1

[Country] Satsuma koku (Kagoshima-ken)
[Jidai Period] Edo era (1863 year)
[Jigane] Itame-hada
[Hamon] Suguha with Kinsuji, Sunanagashi

 

with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK

 

Original Japanese antique.

tanto, japanese blade, swordsmith, warrior, samurai, hozon paper, nbthk
tanto, japanese blade, swordsmith, warrior, samurai, hozon paper, nbthk tanto, japanese blade, swordsmith, warrior, samurai, hozon paper, nbthk Tanto with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK Tanto with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK Tanto with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK Tanto with Tokubetsu Hozon Paper by NBTHK tanto, japanese blade, swordsmith, warrior, samurai, hozon paper, nbthk
More Information
DimensionsNagasa 26.4 cm, Sori 0 cm, Hole 1
SubjectSamurai & Male
Product DateEdo era (1863 year)